Tiếng Việt English
Slider 03 Slider 02 Slider 01

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 84-979 578 860

  • Tin chuyên ngành
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ Mua Bán
USD 21.780,00 21.840,00
EUR 23.962,00 24.247,00
GBP 33.182,00 33.684,00
HKD 2.768,00 2.840,00
CHF 22.778,00 23.132,00
JPY 177,36 180,25
AUD 16.089,00 16.344,00
CAD 16.967,00 17.242,00
SGD 15.996,00 16.245,00
SEK - 2.607,00
LAK - 02,80
DKK - 3.271,00
NOK - 2.719,00
CNY - 3.554,00
THB 573,85 667,22
RUB - 424,00
NZD 14.526,00 14.825,00
VNĐ - -
USD (5-20) 21.765,00 -
USD (1-2) 21.720,00 -
5,707 5.757,00 -
667 692,00 -
6,444 6.888,00 -
804 879,00 -
335 337,00 -
5.22 05,25 -
70,329 71.325,00 -
1,352 1.371,00 -

 

Thống kê truy cập

Đang online:

1

Hôm nay:

27

Tháng này:

1598

Lượt truy cập:

180859
Thư viện ảnh

Tin chuyên ngành

30/06/2015 - 9:00 AM 0 Lượt xem

Thông qua Bộ luật IGF và sửa đổi, bổ sung liên quan của Công ước SOLAS, Công ước STCW

MSC 95 đã thông qua Bộ luật quốc tế về an toàn đối với tàu sử dụng khí hoặc nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp khác (IGF) cùng với sửa đổi, bổ sung của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 (SOLAS) để quy định bắt buộc việc áp dụng bộ luật này.

Với đặc tính nổi trội là có hàm lượng lưu huỳnh thấp và tạo ra chất phát thải dạng hạt ít hơn dầu nhiên liệu thông thường, khí tự nhiên hóa lỏng đang được sử dụng ngày càng nhiều hơn cho tàu biển. Tuy nhiên, khí và các loại nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp tạo ra những thách thức về mặt an toàn cần phải được quản lý một cách phù hợp. Bộ luật IGF nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro đối với tàu, thuyền viên và môi trường khi sử dụng những nhiên liệu này làm năng lượng vận hành tàu.

Liên quan đến an toàn của tàu sử dụng nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp, MSC 95 đã thông qua sửa đổi, bổ sung đối với phần F “Thiết kế và bố trí thay thế” thuộc Chương II-1 “Đóng tàu - kết cấu, phân khoang, ổn định, máy và trang thiết bị điện tàu” của Công ước SOLAS, đưa ra quy định về phương pháp thiết kế và bố trí thay thế đối với máy, trang thiết bị điện và hệ thống cất trữ, phân phối nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp của tàu. Cũng về vấn đề này, MSC 95 đã thông qua phần G mới “Tàu sử dụng nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp” thuộc Chương II-1 của Công ước SOLAS, đưa ra quy định tàu được đóng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 phải tuân thủ các yêu cầu của Bộ luật IGF cùng với các sửa đổi, bổ sung liên quan của Công ước SOLAS.

Bộ luật IGF bao gồm các quy định bắt buộc áp dụng đối với bố trí, lắp đặt, kiểm soát và giám sát máy, trang thiết bị, hệ thống sử dụng các loại nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp, với sự tập trung ban đầu vào khí tự nhiên hóa lỏng.

Bộ luật đề cập đến tất cả các khía cạnh cần có sự quan tâm đặc biệt trong việc dùng nhiên liệu có điểm bắt cháy thấp cho tàu biển, sử dụng phương pháp tiếp cận dựa trên mục tiêu, với các mục tiêu và yêu cầu chức năng được quy định cụ thể, tạo cơ sở cho việc thiết kế, đóng và vận hành tàu sử dụng loại nhiên liệu này.

Cũng tại khóa họp thứ 95, MSC đã thông qua các sửa đổi, bổ sung liên quan của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn đào tạo, cấp chứng chỉ và trực ca đối với thuyền viên năm 1978 (STCW), đưa ra các yêu mới, bắt buộc áp dụng, trong việc huấn luyện và chứng nhận thuyền trưởng, sỹ quan, thuyền viên và những người khác làm việc trên tàu thuộc phạm vi áp dụng Bộ luật IGF. Bộ luật IGF và các sửa đổi, bổ sung nói trên của Công ước SOLAS, STCW dự kiến có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Thông qua sửa đổi, bổ sung đối với quy định về thông hơi của két hàng trên tàu chở hàng lỏng

MSC 95 đã thông qua sửa đổi, bổ sung đối với quy định 4.5 và 11.6 thuộc Chương II-2 “Đóng tàu - phòng, phát hiện và chữa cháy” của Công ước SOLAS, nhằm mục đích làm rõ các yêu cầu liên quan đến phương tiện thông hơi thứ hai của két hàng để đảm bảo an toàn đầy đủ, ngăn ngừa tình trạng quá áp hoặc thấp áp xảy ra khi van cách ly của két hàng bị hỏng hoặc bị đóng một cách không chủ ý. Cũng về vấn đề này, MSC đã thông qua sửa đổi, bổ sung đối với quy định 20, Chương II-2 của Công ước SOLAS liên quan đến chức năng của hệ thống thông hơi két hàng. Các sửa đổi, bổ sung này của Công ước SOLAS sự kiến cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Thông qua sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật IMSBC và phê chuẩn hướng dẫn áp dụng bộ luật này

MSC 95 đã thông qua sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng rời rắn bằng đường biển (IMSBC) liên quan đến: quy định đối với hàng tinh lọc hoặc các loại hàng khác có thể hóa lỏng; tàu hàng có kết cấu đặc biệt để hạn chế sự dịch chuyển của hàng hóa; bổ sung, sửa đổi thông tin về một số loại hàng rời rắn.

Cũng về vấn đề hàng rời rắn được vận chuyển bằng tàu, MSC đã phê chuẩn các thông tư hướng dẫn sau:

    • Thông tư MSC.1/Circ.1395/Rev. 2: Danh mục các hàng rời rắn có thể được miễn trang bị hệ thống cứu hỏa cố định bằng khí hoặc hệ thống cứu hỏa bằng khí không hiệu quả.

    • Thông tư MSC.1/Circ.1453/Rev.1: Hướng dẫn việc cung cấp thông tin và biểu mẫu về đặc tính của hàng không được liệt kê trong Bộ luật quốc tế về vận chuyển hàng rời rắn bằng đường biển (IMSBC) và điều kiện vận chuyển loại hàng này.

    • Thông tư MSC.1/Circ.1454/Rev.1: Hướng dẫn xây dựng và phê chuẩn quy trình lấy mẫu, thử và kiểm soát độ ẩm của hàng rời rắn có thể hóa lỏng.

Phê chuẩn dự thảo sửa đổi, bổ sung đối với Công ước SOLAS về an toàn tàu khách

Trong khuôn khổ chương trình cải tiến an toàn tàu khách, MSC đã phê chuẩn dự thảo sửa đổi, bổ sung đối với quy định 13, Chương II-2 của Công ước SOLAS nhằm mục đích mở rộng yêu cầu về phân tích sơ tán hành khách đối với tất cả các tàu khách. Trước đây quy định về phân tích sơ tán hành khách chỉ áp dụng cho tàu khách ro-ro.

MSC cũng đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung đối với quy định 22, Chương II-2 của Công ước SOLAS để làm rõ trong trường hợp nào các cửa kín nước có thể mở trong quá trình đi biển của tàu

Vấn đề an ninh mạng liên quan đến an toàn tàu biển

MSC 95 đã xem xét một số văn bản đệ trình liên quan đến vấn đề an ninh mạng và nhất trí đây là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến an toàn tàu biển. Về vấn đề này, một số tổ chức vận tải biển đã dự thảo hướng dẫn về an ninh mạng trên tàu biển với dự kiến sẽ trình lên khóa họp thứ 40 của Ủy ban Tạo điều kiện thuận lợi (FAL) và khóa họp thứ 96 của MSC trong năm 2016. MSC đề nghị các quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế hợp tác chặt chẽ trong việc xây dựng dự thảo và trình lên IMO các hướng dẫn cần thiết nhằm đảm bảo an ninh mạng đối với hoạt động an toàn tàu biển.

Phê chuẩn sửa đổi, bổ sung đối với Công ước STCW và Bộ luật FSS

Dự thảo sửa đổi, bổ sung đối với Công ước STCW và phần A, B của Bộ luật đính kèm Công ước đã được MSC phê chuẩn nhằm mục đích thông qua tại khóa họp tiếp theo của Ủy ban. Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến các yêu cầu huấn luyện sửa đổi đối với thuyền trưởng và sỹ quan boong làm việc trên tàu hoạt động tại các cực của trái đất.

MSC đã phê chuẩn dự thảo sửa đổi, bổ sung đối với Chương 8 của Bộ luật quốc tế về các hệ thống an toàn chống cháy của tàu (FSS) về ngăn ngừa mòn rỉ và kẹt bên trong các đầu phun nước cứu hỏa dưới dạng sương. Nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật FSS được MSC phê chuẩn tại khóa họp 95 còn bao gồm Chương 17 mới bao gồm các yêu cầu bắt buộc đối với thiết bị cứu hỏa bằng bọt trang bị cho sân đỗ trực thăng của tàu.

Nhất trí kế hoạch làm việc về GBS-SLA

MSC đã phê chuẩn kế hoạch làm việc về Tiêu chuẩn dựa trên mục tiêu - Tiếp cận mức độ an toàn (GBS-SLA) trong ba khóa họp tiếp theo của Ủy ban. Theo kế hoạch này, Ủy ban sẽ xem xét kết quả xây dựng các yêu cầu chức năng đối với Chương III “Trang bị cứu sinh” của Công ước SOLAS do Tiểu ban Hệ thống và trang thiết bị tàu (SSE) thực hiện. Việc xây dựng dự thảo hướng dẫn tạm thời trong áp dụng GBS-LSA đã đạt được một số tiến triển tại MSC 95 và MSC đề nghị các quốc gia thành viên, các tổ chức quốc tế xem xét đề xuất, góp ý tại khóa họp tiếp theo.Thông tư MSC.1/Circ.1394/Rev.1 về hướng dẫn chung đối với việc xây dựng tiêu chuẩn dựa trên mục tiêu của IMO đã được MSC thông qua tại khóa họp này.

Xây dựng quy định về an toàn trong việc vận chuyển người lao động bằng tàu biển

MSC đã thống nhất giao cho Tiểu ban Thiết kế và đóng tàu (SDC) xây dựng dự thảo văn kiện quy định bắt buộc về tiêu chuẩn an toàn đối với việc vận chuyển từ 12 người lao động trở lên bằng tàu biển hoạt động tuyến quốc tế.

Xây dựng tiêu chuẩn đối với tời và thiết bị nâng trang bị mới trên tàu biển

Ủy ban An toàn hàng hải đã nhất trí việc cần phải có quy định của Công ước SOLAS, dựa trên mục tiêu và chức năng, để đảm bảo tời và thiết bị nâng trang bị mới trên tàu biển được thiết kế, chế tạo và lắp đặt phù hợp với các tiêu chuẩn, quy tắc được IMO chấp nhận hoặc thỏa mãn yêu cầu của quốc gia tàu mang cờ; đồng thời, chúng phải được bảo dưỡng phù hợp với hướng dẫn về an toàn đối với tời và thiết bị nâng trên tàu do IMO xây dựng. MSC 95 đã chỉ đạo Tiểu ban Hệ thống và trang thiết bị tàu (SSE) tiếp tục các công việc liên quan đến vấn đề này.

Xem xét vấn đề di cư không an toàn bằng đường biển

Trong một phiên họp đặc biệt, MSC 95 đã nhất trí phải có hành động khẩn cấp nhằm ngăn chặn tổn thất sinh mạng con người rất lớn do di cư không an toàn bằng đường biển đang ngày càng tăng lên. MSC nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực hơn nữa đối với vấn đề di cư không an toàn thông qua các con đường di cư thông thường, an toàn hơn, và phải hành động chống lại tội phạm buôn người.

MSC đã yêu cầu Tiểu ban Hành hải, thông tin liên lạc, tìm kiếm và cứu nạn (NCSR) xem xét hướng dẫn “Hoạt động cứu hộ quy mô lớn trên biển: hướng dẫn nhằm đảm bảo an toàn và an ninh cho thuyền viên và người được cứu” để ban hành dưới hình thức một thông tư của IMO.

Chia sẻ bài viết: Video


  • Vận tải biển tại Hải Phòng
Đối tác
Liên kết
BUnker index vosco

Port IFO 380 (3.5%)
Busan 344.00 +5.50
Kaohsiung 345.00 -3.00
Singapore 311.00 +8.00
IFO 180 (3.5%)
363.00 +3.00
350.00 -3.00
325.50 +11.00
MDO (2.0%)
545.00 +20.00
620.00 -10.00
---
MGO (1.5%) Del. Date
555.00 +20.00  D 2015-07-09
635.00 -10.00  D 2015-07-09
501.50 +6.50  D 2015-07-09
Bangkok Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Colombo Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Dalian Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Fangchenggang Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Fuzhou Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Guangzhou Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Hong Kong Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Hualien Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Keelung Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Lianyungang Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Melbourne Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Mumbai Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Nakhodka Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Nanjing Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Ningbo Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Port Kembla Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Port Klang Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Qingdao Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Qinhuangdao Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Shanghai Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Suao Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Sydney Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Taichung Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Tokyo Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Ulsan Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Vladivostok Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Xiamen Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Yangshan Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up
Zhoushan Sign Up Sign Up Sign Up Sign Up     Sign Up

Prices in US$/mt; D = delivered price; W = ex-wharf price
N/A = product not availabile; N/Q = no quote
S/E = subject to enquiry; S/A = subject to availability

Công ty CP vận tải biển Minh Dương
Lô số 38 khu nhà liền kề 3, khu TD Lakeside, đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng
Email: marine@mdshipping.com.vn
Điện thoại: 0313 556 578
Bản đồ

Map
Tin tức nổi bật
Kết nối với Vinaship
Copyright © 2014 Công ty CP vận tải biển Minh Dương | Thiết kế bởi hpsoft.vn